31/03/2017

Smart hantering av flerspråkiga webbplatser skördar pris

Den 30 mars 2017 tilldelades Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha), Europeiska immaterialrättsmyndigheten (EUIPO)  och Översättningscentrum för europeiska unionens organ (CdT)   Europeiska ombudsmannens utmärkelse för god förvaltning i kategorin medborgar- och kundinriktade tjänsteprestationer för ett innovativt samarbetsprojekt som underlättar hanteringen av översättningar av flerspråkiga webbplatser.

Principen om flerspråkighet är grundläggande för Europeiska unionen. Den borgar för att EU:s språk behandlas lika och värnar om den språkliga och kulturella mångfalden inom unionen. Översättning är den bro som överbryggar klyftan mellan landsgränser och förenklar kommunikationen mellan EU:s byråer och Europas medborgare.

Att administrera en flerspråkig webbplats som inbegriper mer än 25 språk är dock utmanande, och det går inte att blunda för att detta kostar pengar och kräver underhåll. För att ta itu med denna utmaning har personal inom webb-, kommunikations- och språkteknik från tre olika EU-byråer gått samman i ett innovativt projekt som gör det betydligt enklare att administrera flerspråkiga webbplatser.

Samarbetet har resulterat i ett verktyg för översättningshantering som är helt integrerat med Översättningscentrums arbetsflödessystem och verktyg, vilket ger en effektiviserad översättningsprocess med bättre kontroll i alla steg, från urval av innehåll till granskning och godkännande av översättningarna. På detta sätt blir det också enklare för byråerna att hålla reda på status och kostnad för översättningarna. Dessutom visar projektet att även små byråer med framgång kan erbjuda flerspråkiga webbplatser och därigenom underlätta kommunikationen inom EU.

Verktyget har lagts ut som öppen källkod för Drupal och finns tillgängligt för alla personer eller företag som vill sjösätta en flerspråkig webbplats, med vissa anpassningar.

Europeiska unionen går inte att förstå utan flerspråkighet, och denna språkmångfald är avgörande även för EU-Osha i egenskap av en tongivande och erkänd aktör när det gäller att främja säkra och hälsosamma arbetsplatser i Europa.