EU-Oshas utvärderingsrapporter

För att förbättra beslutsfattandet genomför EU-Osha både för- och efterhandsutvärderingar i enlighet med artikel 29 i budgetförordningen. Utvärderingarna genomförs för att undersöka om byråns verksamhet är relevant för användarna, om den är hållbar och om målen har uppnåtts.

Utvärderingar genomförs på grundval av ett flerårigt utvärderingsprogram som är anpassat till den fleråriga programcykeln.

Vart femte år genomför en extern konsult en övergripande utvärdering av byrån och dess verksamhet. Därigenom dokumenteras de resultat som byrån har uppnått.

Här nedan hittar du länkar till byråns övergripande utvärderingsrapporter och resultatinformation.

Övergripande utvärderingar av EU-Osha

Share this on: