You are here

Utvärderingsrapporter om EU-Oshas verksamhet

EU-Osha genomför utvärderingsprogrammen för att undersöka om byråns verksamhet är relevant för användarna, om den är hållbar och om målen har uppnåtts.

Vart femte år genomför en extern konsult en övergripande utvärdering av byrån och dess verksamhet. Därigenom dokumenteras de resultat som byrån har uppnått.

Här nedan hittar du länkar till byråns viktigaste utvärderingsrapporter (finns endast på engelska).

Övergripande utvärderingar av EU-Osha