EU-Oshas utvärderingsrapporter

För att förbättra beslutsfattandet genomför EU-Osha både för- och efterhandsutvärderingar i enlighet med artikel 29 i budgetförordningen. Utvärderingarna görs för att bedöma om byråns arbete är till nytta för användarna och om det tillför ett mervärde i förhållande till det arbete som utförs av andra, samt om de allmänna målen har uppnåtts.

Utvärderingarna sker på grundval av ett flerårigt utvärderingsprogram som är anpassat till den fleråriga programplaneringsperioden.

Vart femte år får en extern part i uppdrag att genomföra en övergripande utvärdering av byrån och dess verksamhet. Sedan 2019 genomförs denna av kommissionen.

Nedan hittar du länkar till rapporter om byråns övergripande utvärderingar.

Övergripande utvärderingar av EU-Osha