Tysklands EU-ordförandeskap

Ordförandeskapet för Europeiska unionens råd roterar mellan de nationella regeringarna i de 28 medlemsstaterna och växlar från en medlemsstat till en annan var sjätte månad, den 1 januari och den 1 juli varje år. Med ordförandeskapet följer ett stort ansvar: Under sin ordförandeperiod är värdmedlemsstaten ordförande vid möten i Europeiska unionens råd, som är ett av EU:s viktigaste beslutsfattande organ. Dessutom ska ordförandelandet se till att medlemsstaterna arbetar i samklang med varandra, förhandla fram kompromisser om det behövs och ständigt handla i hela EU:s intresse.

Ordförandeskapets arbetsprogram är gemensamt för tre medlemsstater (”ordförandeskapstrion” eller ”trojkan”) under en 18-månadersperiod. Ordförandelandet fastställer detaljerade mål för vad det vill uppnå under sin egen ordförandetid och fastställer tillsammans med de andra länderna i ordförandeskapstrion långsiktiga mål som det är orealistiskt att tänka sig att man kan uppnå på endast sex månader.

Den 1 juli 2020 tar Tyskland över ordförandeskapet för Europeiska unionens råd. Tyskland är det första landet i en ny trio och kommer att samarbeta nära med Portugal och Slovenien, som i sin tur kommer att inneha ordförandeskapet under 2021.

De främsta prioriteringarna för det tyska ordförandeskapet innefattar naturligtvis att hjälpa Europa att bekämpa coronaviruspandemin och att återhämta sig ekonomiskt från dess följder. Klimatförändringarna och den digitala omvandlingen har dock fortfarande en given plats på dagordningen.

Andra frågor innefattar

  • politiken för näringslivet och små och medelstora företag,
  • ökat skydd för lågavlönade arbetstagare och säsongsarbetare,
  • främjande av socialt rättvisa förändringar av ekonomin, samhället och arbetsmarknaden i Europa,
  • och gå vidare med färdplanen om cancerframkallande ämnen, ett handlingsprogram för att öka medvetenheten och utbyta god praxis för att förebygga eller minska förekomsten av cancerframkallande ämnen på arbetsplatsen.

Förutom att samarbeta med sina partner i trion har det tyska ordförandeskapet en nära samverkan med Europeiska kommissionen. Kommissionens prioriteringar fastställs i dess justerade arbetsprogram för 2020 och plan för återhämtning efter coronaviruset.

Besök webbplatsen för Tysklands ordförandeskap

Se videon ”Vad är ordförandeskapet i rådet och hur fungerar det?”