Pressmeddelanden
FÖR OMEDELBAR PUBLICERING - 05/06/2019 - 12:00

Hyllningar till EU-Osha och dess nätverk av partner för de 25 åren

Den 5 juni håller EU-Osha ett jubileumsevenemang i Bilbao för att fira 25 år av gemensamt arbete för ett säkert och hälsosamt Europa. Evenemanget ger ett tillfälle att tacka alla dem som arbetat med byrån under de senaste 25 åren och att lyfta fram de många betydande framgångarna.

EU-Osha – Europeiska arbetsmiljöbyrån i Bilbao i Spanien – välkomnar sitt nätverk av partner, dignitärer och tidigare och nuvarande personal till evenemanget som hålls i den stad som byrån stolt kallar sin hemort. I tal och paneldiskussioner uttrycker EU-Osha sin tacksamhet mot alla dem som man samarbetat med och deras engagemang under de senaste 25 åren.

Marianne Thyssen, EU:s kommissionär med ansvar för sysselsättning, socialpolitik, kompetens och rörlighet på arbetsmarknaden, framför sina gratulationer och ger en samlad bild av hur viktig denna milstolpe är för EU-Osha: – För 25 år sedan inrättade vi EU-Osha med syftet att se till att alla, inte minst arbetstagare och arbetsgivare, ska vara medvetna om lagstiftningen på området säkerhet och hälsa och om bra metoder för att genomföra den.

Två paneldiskussioner ger de närvarande en möjlighet att reflektera över de framgångar som uppnåtts på arbetsmiljöområdet i Europa under de gångna 25 åren och även att blicka framåt. Ämnena inbegriper bland annat grunden till att EU-Osha inrättades, byråns proaktiva inställning till digital teknik, utmaningarna och möjligheterna i samband med EU:s utvidgning och den omdanande karaktären på den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Deltagarna reflekterar även över framgångarna med EU-Oshas flaggskeppsprojekt, som t.ex. ”Ett hälsosamt arbetsliv”-kampanjerna, OiRA och Esener, i synnerhet deras centrala betydelse när det gäller att stödja mikroföretag och små och medelstora företag.

EU-Oshas verkställande direktör Christa Sedlatschek säger följande: – En av EU-Oshas stora framgångar är att byrån nu har så goda förbindelser med företagen runtom i Europa. Flaggskeppsprojekt som Esener bidrar till att stärka detta genom att kartlägga behoven hos företagen och deras anställda.

EU-Oshas tidigare direktör Jukka Takala understryker betydelsen av att man fortsätter att ge stöd och tar itu med nuvarande och framtida utmaningar på arbetsmiljöområdet och han betonar ett av byråns huvudbudskap: – En god arbetsmiljö leder till ekonomisk framgång. Vi behöver få ut detta budskap till politikerna och att det är viktigt att ändra sitt synsätt och långsiktiga tänkande.

Alla instämmer i att byråns Europaomfattande partnerskap och arbetssättet i en trepartsmodell är avgörande för framgången. EU-Oshas tidigare direktör Hans-Horst Konkolewsky, säger följande: – Arbetsmiljöbyrån har visat att den grund den står på – ett trepartssystem med ett nätverk av kontaktpunkter samt partner i medlemsländerna och partnerländerna – är väl fungerande. Detta koncept har bidragit till att bygga upp en gemensam förståelse för vilka områden vi vill gripa in på för att skydda arbetstagarna.

Livesändning tillgänglig onsdagen den 5 juni kl. 15.30 CET

Se videomeddelandet från kommissionär Marianne Thyssen

Följ med i firandet av 25‑årsjubileumet via den särskilda webbavdelningen

Meddelanden till redaktionen: 
1.

Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) bidrar till att göra Europa till en säkrare, hälsosammare och produktivare plats att arbeta på. Byrån undersöker, tar fram och sprider tillförlitlig, välavvägd och opartisk information om arbetsmiljöfrågor och anordnar Europaomfattande upplysningskampanjer. Arbetsmiljöbyrån inrättades av EU 1994 och har sitt säte i Bilbao i Spanien. Den sammanför företrädare för Europeiska kommissionen, medlemsstaternas regeringar, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt ledande experter från alla EU:s medlemsstater och andra länder.

Nu kan du följa oss på Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube eller prenumerera på vårt månadsbrev OSHmail. Du kan också registrera dig för att regelbundet få nyheter och information från EU-Osha via RSS-flöden.

http://osha.europa.eu

2.

I år firar EU-Osha jubileum efter 25 års arbete för att göra arbetsplatserna i Europa säkrare och hälsosammare. Byrån tar detta tillfälle i akt för att titta tillbaka på de viktigaste milstolparna och bedrifterna på arbetsmiljöområdet under dessa år, men passar också på att blicka framåt mot de utmaningar som väntar. För att uppmärksamma vårt åtagande att göra arbetsplatserna i Europa säkrare kommer vi att anordna ett flertal evenemang och sprida information under året. Besök vår jubileumssida på nätet för att läsa om de aktiviteter och evenemang vi kommer att anordna som en del av firandet. Följ hashtaggen #EUOSHA25.