Pressmeddelanden
FÖR OMEDELBAR PUBLICERING - 25/06/2019 - 01:15

Det innovativa verktyget för riskbedömning på arbetsplatsen, OiRA, blir globalt

Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) välkomnar att den multinationella biltillverkaren Daimler har genomfört ett projekt med det interaktiva webbverktyget för riskbedömning, OiRA. Företagets tyska hälso- och säkerhetsavdelning har utifrån OiRA tagit fram och anpassat ett företagsspecifikt verktyg för riskbedömning på arbetsplatsen.

Att ett så stort och multinationellt företag använder OiRA stärker dess profil och dess rykte som en effektiv plattform för riskbedömningar.

EU-Osha och Daimler stöder båda det globala programmet Vision Zero, som bygger på antagandet att alla olyckor, sjukdomar och skador på arbetet går att förebygga. Daimlers tyska hälso- och säkerhetsavdelning arbetar därför tillsammans med EU-Osha för att göra arbetsplatserna så säkra som möjligt. EU-Oshas verkställande direktör Christa Sedlatschek framhåller att Daimlers arbete inte bara uppfyller deras egna behov av riskbedömningar – det gynnar även andra användare av OiRA eftersom andra organisationer lätt kan anpassa och genomföra den programvara som utvecklats och på så vis spara tid och pengar. Att ett så stort och multinationellt företag använder OiRA stärker dessutom dess profil och dess rykte som en effektiv plattform för riskbedömningar.

Christa Sedlatschek hade tillsammans med andra anställda vid byrån och företrädare för det tyska nätverket av kontaktpunkter nyligen en diskussion med Daimlers hälso- och säkerhetsavdelning om hur man kan fortsätta att främja och sprida OiRA. Att göra framtida förbättringar av och utveckla OiRA-programvaran är till stor del ett gemensamt arbete, som bygger på utbyte av kunskap och god praxis mellan EU-Osha, användare av OiRA, EU-partner och nationella partner.

Varför ska man använda OiRA?

OiRA-plattformen togs ursprungligen fram för att förse EU-Oshas nationella partner (såsom ministerier eller arbetsmiljöinspektioner) med verktyg för arbetsmiljöriskbedömningar som är branschspecifika och särskilt anpassade till de nationella förutsättningarna.

OiRA-plattformen togs ursprungligen fram med hänsyn till mikro- och småföretags behov, eftersom de ofta saknar såväl resurser som know-how för att på ett bra sätt kunna bedöma och hantera arbetsmiljörisker. OiRA-programvaran är lätt att anpassa så att den passar företag av alla storlekar och inom alla branscher.

Här är fyra stora anledningar till att använda OiRA:

  • Det är gratis och lätt att använda.
  • Det erbjuder vägledning och praktiska lösningar.
  • Det går att tillämpa branschspecifika sätt att utföra riskbedömningar.
  • Det hjälper företag att uppfylla lagstadgade krav.

Det är uppenbart att OiRA blir alltmer populärt: 2018 genomfördes fler än 85 000 riskbedömningar med hjälp av OiRA-verktyg och fler än 20 nya verktyg gjordes tillgängliga online, vilket innebär att det nu finns fler än 160 verktyg sammanlagt. Vissa länder – Italien, Litauen och Slovenien – rekommenderar dessutom nu i sin nationella lagstiftning eller i sina nationella arbetsmiljöstrategier att man använder OiRA. Att OiRA får sådant stöd på nationell nivå är avgörande – tillsammans med det arbete som görs på EU-nivå och exempel på god praxis på företagsnivå – för att öka medvetenheten om vilka möjligheter OiRA-plattformen erbjuder och uppmuntra företag runtom i Europa att använda OiRA i sitt dagliga arbetsmiljöarbete.

Länkar:

Meddelanden till redaktionen: 
1.

Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) bidrar till att göra Europa till en säkrare, hälsosammare och produktivare plats att arbeta på. Byrån undersöker, tar fram och sprider tillförlitlig, välavvägd och opartisk information om arbetsmiljöfrågor och anordnar Europaomfattande upplysningskampanjer. Arbetsmiljöbyrån inrättades av EU 1994 och har sitt säte i Bilbao i Spanien. Den sammanför företrädare för Europeiska kommissionen, medlemsstaternas regeringar, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt ledande experter från alla EU:s medlemsstater och andra länder.

Nu kan du följa oss på Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube eller prenumerera på vårt månadsbrev OSHmail. Du kan också registrera dig för att regelbundet få nyheter och information från EU-Osha via RSS-flöden.

http://osha.europa.eu