Vid toppmötet för kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv 2022 hyllas världens största arbetsmiljökampanj

Press releases

Back to press releases
For immediate release - 14/11/2022 - 12:00

Vid toppmötet för kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv 2022 hyllas världens största arbetsmiljökampanj

Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) inleder idag toppmötet för kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv 2022. Konferensen har som syfte att lyfta fram kunskaper och erfarenheter som vunnits de två senaste åren under kampanjen ”Friska arbetsplatser belastar rätt”

EU-Oshas kampanj ”Friska arbetsplatser belastar rätt” har hjälpt till att öka medvetenheten om hur man effektivt förebygger arbetsrelaterade muskel- och skelettbesvär, som fortsätter att vara ett stort problem. Jag vill ge kampanjpartnerna en eloge för deras insatser och ser fram emot ett livligt utbyte av synpunkter vid toppmötet om vad vi kan göra för att bättre skydda arbetstagarnas hälsa.

Nicolas Schmit, kommissionsledamot med ansvar för sysselsättning och sociala rättigheter.

Ledande europeiska experter och beslutsfattare samlas i Bilbao den 14–15 november för att reflektera över kampanjens viktigaste resultat och utbyta inblickar i framtida strategier för att effektivt förebygga arbetsrelaterade muskel- och skelettbesvär (funktionsnedsättning i muskler, leder och senor).

Nicolas Schmit, kommissionsledamot med ansvar för sysselsättning och sociala rättigheter, betonar kampanjens framsteg hittills:

”Att se till att de platser där vi arbetar är säkra, anpassade till ändamålet och bevarar arbetstagarnas hälsa är en av principerna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Förra året lade kommissionen fram EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2021–2027, som har som mål att hantera förändringar, förbättra det förebyggande skyddet och öka beredskapen. EU-Oshas kampanj ”Friska arbetsplatser belastar rätt” har hjälpt till att öka medvetenheten om hur man effektivt förebygger arbetsrelaterade muskel- och skelettbesvär, som fortsätter att vara ett stort problem. Jag vill ge kampanjpartnerna en eloge för deras insatser och ser fram emot ett livligt utbyte av synpunkter vid toppmötet om vad vi kan göra för att bättre skydda arbetstagarnas hälsa.”  

EU-Oshas tillförordnade verkställande direktör, William Cockburn, redogör för problemets omfattning:

”Muskel- och skelettbesvären är möjliga att förebygga, men de är fortsatt de vanligaste arbetsrelaterade hälsoproblemen i Europa. Både fysiska och psykosociala riskfaktorer (såsom alltför hög arbetsbelastning) bidrar till att muskel- och skelettbesvär utvecklas eller förvärras. Situationen har definitivt förvärrats av förändringar i arbetsmiljön, som till stor del beror på covid-19-pandemin. I vår aktuella enkätundersökning Pulsen på arbetsmiljön bekräftas det att 30 procent av arbetstagarna lider av besvär eller smärta i ben, leder eller muskler, 27 procent av stress, depression eller ångest, och 37 procent av allmän trötthet. Denna trend kommer troligtvis tyvärr att fortsätta på arbetsplatserna efter pandemin. Låt oss fortsätta arbeta på att minska dessa siffror!”

Vid den inledande sammankomsten diskuterar flera framträdande talare hur arbetstagare inom EU kan få hjälp att ”belasta rätt”, däribland  

  • Nicolas Schmit, EU:s kommissionsledamot med ansvar för sysselsättning och sociala rättigheter,
  • Yolanda Díaz Pérez, andre vice talman och minister för arbetsmarknad och social ekonomi, Spaniens regering,
  • Idoia Mendia Cueva, andre vice talman och arbetsmarknads- och sysselsättningsminister, Baskiens regering, samt
  • Dragoş Pîslaru, ordförande för Europaparlamentets utskott för sysselsättning och sociala frågor.

Kateřina Štěpánková, vice minister för arbetsmarknad och sociala frågor, som företräder det tjeckiska rådsordförandeskapet deltar i detta samtal genom ett videosänt uttalande.

Forskare och representanter från nationella och europeiska myndigheter utbyter åsikter vid tre parallella sammankomster om följande ämnen: utmaningar och innovativa lösningar för inspektioner av muskel- och skelettbesvär i företag; effektivt stöd vid kroniska muskel- och skelettbesvär och sambandet mellan muskel- och skelettbesvär och psykosociala risker.

Diskussionerna slutar inte där, och vid toppmötet utlovas mer intressanta inblickar i arbetsmiljön i det nya arbetslivet: ett inledande anförande om att göra algoritmer säkra för arbetstagarna, följt av en paneldiskussion kring ämnet.

En av toppmötets viktigaste händelser är utdelningen av priserna för goda praktiska lösningar för ett hälsosamt arbetsliv, där de åtta prisbelönta och åtta lovordade organisationerna uppmärksammas för sina innovativa förebyggande åtgärder mot muskel- och skelettbesvär.

I evenemanget ingår även EU-Oshas EEN-arbetsmiljöpriser för 2022. Genom detta prisutdelningsprogram samarbetar EU-Osha och Enterprise Europe Network (EEN) för att öka medvetenheten om arbetsmiljöns betydelse för små och medelstora företag (SMF).

Vi uppmanar alla med ett intresse av arbetsmiljö och muskel- och skelettbesvär att titta på direktströmningen av toppmötet online. Tveka inte att följa oss på Twitter med hashtaggarna #EUOSHAsummit och #EUhealthyworkplaces.

Slutligen ser EU-Osha fram emot nästa upplaga av kampanjen ”Ett hälsosamt arbetsliv 2023–2025: ”Friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv” som lanseras i oktober 2023.

Länkar:

Notes to editor:

Kampanjen för ett hälsosamt arbetsliv 2020–2022

”Friska arbetsplatser belastar rätt” är temat för EU-Oshas kampanj för ett hälsosamt arbetsliv 2020–2022. Den syftar till att öka medvetenheten om arbetsrelaterade belastningsbesvär och sprida information om hur de kan förebyggas och hanteras. På nationell nivå samordnas kampanjen av EU-Oshas kontaktpunkter och stöds av officiella kampanj- och mediepartner samt av Enterprise Europe Network. Kampanjen har sex huvudmål:

  • Att skapa förståelse för vikten av att förebygga belastningsbesvär, genom att ta fram fakta och siffror om dessa besvär och om deras inverkan på människor, företag och samhället i stort.
  • Att främja riskbedömning och förebyggande hantering av belastningsbesvär genom att tillhandahålla verktyg, vägledning, audiovisuellt material och andra stödresurser.
  • Att visa att belastningsbesvär angår alla och kan hanteras på ett framgångsrikt sätt.
  • Att förbättra kunskapen om nya och framväxande risker på området belastningsbesvär.
  • Att belysa vikten av att stödja arbetstagare som har kroniska muskel- och skelettbesvär så att de kan återgå till arbetet och arbeta vidare på längre sikt, samt visa hur detta stöd kan ta sig uttryck.
  • Att uppmuntra till effektivt samarbete genom att föra samman olika intressenter och möjliggöra utbyte av information och god praxis.