Pressmeddelanden
FÖR OMEDELBAR PUBLICERING - 17/09/2019 - 01:30

Priset för goda praktiska lösningar inom kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv är ett sätt att lyfta fram goda exempel på hantering av farliga ämnen på arbetsplatser

Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) tillkännager vilka organisationer som vinner pris eller får ett omnämnande i den 14:e tävlingen om priset för goda praktiska lösningar. De vinnande bidragen kommer från organisationer som på ett nyskapande och framgångsrikt sätt hanterar riskerna med farliga ämnen. Utmärkelserna är ett erkännande för organisationer som arbetar hängivet med arbetsmiljöfrågor och främjar praktiska lösningar som skyddar arbetstagare och ökar produktiviteten.

De vinnande bidragen kommer från företag och organisationer av olika storlek och från olika sektorer. Det de alla har gemensamt är målet att skapa en förebyggande kultur och skydda arbetstagare från farliga ämnen.

2018–2019 års tävling är en viktig del i EU-Oshas kampanj Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt. EU-Oshas verkställande direktör Christa Sedlatschek kommenterar utmärkelsernas förtjänster: ”Det gläder oss att se så många gedigna och varierande exempel på god arbetsmiljöpraxis när det gäller att hantera farliga ämnen. De vinnande bidragen kommer från företag och organisationer av olika storlek och från olika sektorer. Det de alla har gemensamt är målet att skapa en förebyggande kultur och skydda arbetstagare från farliga ämnen.”

Sex organisationer vann pris:

  • det tjeckiska läkemedelsföretaget VAKOS XT, a.s., som i samarbete med inrikesministeriet tagit fram ett åtgärdsprogram för att skydda offentliganställda från exponering för olaglig narkotika, exempelvis vid polisinsatser mot olagliga narkotikalaboratorier,
  • Eiffage Infrastructures, ett stort franskt företag inom sektorn för vägbygge och vägunderhåll vars nya teknik har inneburit att man helt kunnat sluta använda farliga lösningsmedel i sina analyslaboratorier,
  • den tyska förbundsorganisationen för glasmästeribranschen, som utarbetat och underlättat genomförandet av en säker och ekonomiskt fördelaktig teknik för att hantera asbesthaltiga material,
  • Peluquería Elvira, en liten frisör- och skönhetssalong som slutat använda farliga ämnen och dessutom förändrat arbetsvillkoren i andra salonger i hela Spanien,
  • Atlas Copco Industrial Technique AB, ett tillverkningsföretag från Sverige som byggt upp en kultur av delaktighet och samarbete och genomfört kollektiva åtgärder för att skydda arbetstagare från potentiellt farliga kolnanorör,
  • och ett litet jordbruksföretag i Nederländerna, Mansholt BV, som i samarbete med det nationella arbetsmiljöorganet för sektorn genomfört ett antal tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda arbetstagare från farligt damm.

Ytterligare fyra organisationer fick ett omnämnande: miljöskyddsombudsmannens kontor i Wien i Österrike, byggföretaget BAM Ireland på Irland, det slovenska tillverkningsföretaget Gorenje, d.d. och arbetsmiljöorganisationen British Occupational Hygiene Society i Storbritannien.

Tävlingsbidragen bedömdes först på nationell nivå och upp till två vinnare från varje land nominerades till den Europaomfattande tävlingen. Den europeiska juryn bedömde hur goda praktiska lösningar genomfördes, hur riskbedömningar utfördes och hur STOP-principen följdes, dvs. hur exponering för farliga ämnen förebyggs enligt en hierarkisk metod där man prioriterar substitution, följt av tekniska åtgärder, organisatoriska åtgärder och i sista hand personliga skyddsåtgärder. Juryn tog också hänsyn till om insatserna ledde till verkliga och påvisbara arbetsmiljöförbättringar genom en helhetssyn med delaktiga arbetstagare och en engagerad företagsledning. De utvalda insatserna är hållbara över tid, överförbara till andra organisationer eller medlemsstater samt mer långtgående än kraven i den nationella lagstiftningen.

För att fira dessa organisationers bidrag till en bättre arbetsmiljö och för att öka medvetenheten om de goda praktiska lösningar som genomförts anordnas en särskild ceremoni under toppmötet för ett hälsosamt arbetsliv i Bilbao i november. Där utdelas en trofé till var och en av de organisationer som vunnit pris och ett intyg till var och en av de organisationer som fått ett omnämnande.

Läs mer om de tävlingsbidrag som fått pris eller omnämnande i vår broschyr om priset för goda praktiska lösningar

Besök webbplatsen för Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt

Meddelanden till redaktionen: 
1.

Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) bidrar till att göra Europa till en säkrare, hälsosammare och produktivare plats att arbeta på. Byrån undersöker, tar fram och sprider tillförlitlig, välavvägd och opartisk information om arbetsmiljöfrågor och anordnar Europaomfattande upplysningskampanjer. Arbetsmiljöbyrån inrättades av EU 1994 och har sitt säte i Bilbao i Spanien. Den sammanför företrädare för Europeiska kommissionen, medlemsstaternas regeringar, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt ledande experter från alla EU:s medlemsstater och andra länder.

Nu kan du följa oss på Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube eller prenumerera på vårt månadsbrev OSHmail. Du kan också registrera dig för att regelbundet få nyheter och information från EU-Osha via RSS-flöden.

http://osha.europa.eu