Pressmeddelanden
FÖR OMEDELBAR PUBLICERING - 06/11/2018 - 01:30

Filmpriset ”Ett hälsosamt arbetsliv” delades ut för tionde gången 2018

Årets pris för bästa arbetsrelaterade film går till  Marina av Julia Roesler från Tyskland. 

Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) stöder filmpriset ”Ett hälsosamt arbetsliv” som delas ut vid Leipzigs internationella festival för dokumentärfilm och animerad film (DOK Leipzig).

Filmen riktar strålkastarljuset mot arbetslivets globala hierarki där ekonomisk utsatthet skapar obalanser som andra kan dra fördel av.

Vinnarfilmen berättar om Marina, en isolerad rumänska som arbetar i äldreomsorgen i Tyskland. Genom henne speglas tillvaron för en mängd kvinnor som lämnat sina hem i Östeuropa för att söka jobb inom omsorgen i väst och som regissören intervjuat inför inspelningen. Filmen är en tankeväckande skildring av exploateringen av migrerande arbetstagare och deras dagliga utmaningar.

Juryn imponerades av filmens tilltalande produktion och konstaterade att den ”når ut till publiken” och belyser ”arbetslivets globala hierarki där ekonomisk utsatthet skapar obalanser som andra kan dra fördel av”.

Filmpriset ”Ett hälsosamt arbetsliv” belönar en dokumentär eller en animerad film som sätter fokus på människan i ett föränderligt arbetsliv genom att skildra hur politiska och ekonomiska förändringar på arbetsplatsen påverkar människors psykiska hälsa och välbefinnande i arbetet. Det är med stolthet som EU-Osha stöder ett pris som

  • ökar medvetenheten om viktiga arbetsmiljöfrågor,
  • främjar säkra och hälsosamma arbetsplatser i Europa,
  • bidrar till ett växande arkiv av filmer om arbete och
  • inspirerar begåvade regissörer att göra filmer om arbetsmiljörelaterade ämnen.

Open to the Public av Silvia Belloti (Italien) fick ett särskilt omnämnande för en engagerad flugan på väggen-film som skoningslöst fångar den förlamande byråkratin inom bostadsförvaltningen i Neapel.

Bland övriga nominerade i år finns en dokumentär som granskar livet och arbetet på en liten bondgård i Österrike som tar ställning mot naturförstörande jordbruksmetoder, en polsk film där före detta anställda iscensätter en arbetsdag på en fabrik som inte längre finns och en skildring av arbetslivet för cykelbud i Paris.

Regissören som belönas för bästa film får en prissumma på 5 000 euro. Dessutom textas filmen på flera europeiska språk och sprids via en elektronisk plattform till EU-Oshas nationella kontaktpunkter, som anordnar specialvisningar och diskussioner.

På DOK Leipzig visas fler än 300 filmer från över 50 länder, varav drygt 100 är världspremiärer. Festivalen har mer än 47 000 besökare varje år och är ett utmärkt tillfälle att visa upp stor filmkonst som väcker viktiga frågor om samhällsutveckling och politik.

Länkar:

Meddelanden till redaktionen: 
1.

Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) bidrar till att göra Europa till en säkrare, hälsosammare och produktivare plats att arbeta på. Byrån undersöker, tar fram och sprider tillförlitlig, välavvägd och opartisk information om arbetsmiljöfrågor och anordnar Europaomfattande upplysningskampanjer. Arbetsmiljöbyrån inrättades av EU 1994 och har sitt säte i Bilbao i Spanien. Den sammanför företrädare för Europeiska kommissionen, medlemsstaternas regeringar, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt ledande experter från alla EU:s medlemsstater och andra länder.

Nu kan du följa oss på Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube eller prenumerera på vårt månadsbrev OSHmail. Du kan också registrera dig för att regelbundet få nyheter och information från EU-Osha via RSS-flöden.

http://osha.europa.eu

2.

The Healthy Workplaces Film Award honours documentaries on work-related topics as part of EU‑OSHA’s Europe-wide Healthy Workplaces Campaigns. The award is presented annually at the International Leipzig Festival for Documentary and Animated Film (DOK Leipzig), held this year between 29 October and 4 November 2018. This year’s DOK Leipzig was the 61st edition of the festival, which is one of the most important festivals for documentary and animated films. It has hosted the Healthy Workplaces Film Award since 2009.