Pressmeddelanden
FÖR OMEDELBAR PUBLICERING - 05/11/2019 - 08:00

Filmpriset ”Ett hälsosamt arbetsliv” går till Bird Island på den internationella filmfestivalen DOK Leipzig

Årets vinnare är Bird Island av Sergio da Costa och Maya Kosa från Schweiz. Sedan 2009 har Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) varje år delat ut filmpriset ”Ett hälsosamt arbetsliv” på Leipzigs internationella festival för dokumentärfilm och animerad film (DOK Leipzig) för att hedra innovativa filmer om arbetsrelaterade ämnen.

Juryn imponerades av filmens ”intelligenta, empatiska och till och med humoristiska inställning till människans sårbarhet” som skapar en ”fängslande analogi mellan de skadade fåglarnas återhämtning och huvudpersonens rehabilitering”.

Den vinnande filmen handlar om en ung man, Antonin, som lider av utmattning orsakad av en långvarig sjukdom och följer honom när han börjar arbeta på ett hem för skadade fåglar. I filmen kombineras Antonins dagbokslika rapporter med filmklipp i dokumentärstil där man får följa hans kontakter med kollegor och med de skadade fåglarna. Resultatet är en varmhjärtad berättelse om rehabilitering med hjälp av tålamod och omsorg, som berättas på ett minimalistiskt men ändå starkt sätt.

Juryn imponerades av filmens ”intelligenta, empatiska och till och med humoristiska inställning till människans sårbarhet” som skapar en ”fängslande analogi mellan de skadade fåglarnas återhämtning och huvudpersonens rehabilitering”.

Filmpriset ”Ett hälsosamt arbetsliv” uppmärksammar begåvade regissörer som belyser de risker och utmaningar som människor möter på arbetet i dag. Syftet är att uppmuntra till en välbehövlig diskussion om arbetsmiljö. Den vinnande dokumentären eller animerade filmen väljs ut för sin kreativa skildring av viktiga frågor rörande arbetsmiljö, däribland

  • arbetstagares fysiska och psykiska välmående,
  • effekterna av politiska och ekonomiska förändringar på arbetsmiljön,
  • arbetstagares rättigheter,
  • grupper som möter särskilda utmaningar, såsom migranter eller äldre arbetstagare.

EU-Osha är stolt över att stödja priset som ökar medvetenheten om risker som rör arbetsmiljö och vill främja en förebyggandekultur runtom i Europa. Varje år får regissören som belönas för bästa film en prissumma på 5 000 euro. Filmen textas på flera europeiska språk och sprids via en elektronisk plattform till EU-Oshas nationella kontaktpunkter, som anordnar filmvisningar.

Årets nominerade filmer tar sig an ett antal aktuella och viktiga frågor. Till exempel så tittar man i den italienska filmen Never Whistle Alone på visselblåsning på den moderna arbetsplatsen, My English Cousin belyser en algerisk migrants upplevelse av att arbeta i Storbritannien, i Taste of Hope följer man arbetstagare när de bildar ett kooperativ och tar över den franska tefabrik där de arbetar, och i den spännande Nothing to Be Afraid Of dokumenteras det arbete som fem kvinnor gör när de utför den farliga uppgiften att ta bort minor i Azerbajdzjan.

DOK Leipzig är en viktig plattform för dokumentärer och animerade filmer och lockar varje år över 47 000 besökare. Festivalen, som presenterar över 300 filmer från fler än 50 länder och organiserar över 100 världs- och internationella premiärer, uppmuntrar till debatt om sociala och politiska frågor.

Länkar:

Meddelanden till redaktionen: 
1.

Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) bidrar till att göra Europa till en säkrare, hälsosammare och produktivare plats att arbeta på. Byrån undersöker, tar fram och sprider tillförlitlig, välavvägd och opartisk information om arbetsmiljöfrågor och anordnar Europaomfattande upplysningskampanjer. Arbetsmiljöbyrån inrättades av EU 1994 och har sitt säte i Bilbao i Spanien. Den sammanför företrädare för Europeiska kommissionen, medlemsstaternas regeringar, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt ledande experter från alla EU:s medlemsstater och andra länder.

Nu kan du följa oss på Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube eller prenumerera på vårt månadsbrev OSHmail. Du kan också registrera dig för att regelbundet få nyheter och information från EU-Osha via RSS-flöden.

http://osha.europa.eu