Arbetets framtid: Att främja säkerhet och hälsa i ett digitalt arbetsliv

Press releases

Back to press releases
Hold on for press release until 25/10/2023 - 11:00

Arbetets framtid: Att främja säkerhet och hälsa i ett digitalt arbetsliv

I dag startar EU-Oshas nya kampanj ”Friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv”, som anordnas inom ramen för den löpande kampanjen för ett hälsosamt arbetsliv

Digitaliseringen håller på att förändra våra arbetsplatser och vårt sätt att arbeta. Den nya kampanjen syftar till att sprida kunskap, främja samarbetet och bana väg för en framtid där arbetsmiljön får högsta prioritet och går hand i hand med den tekniska utvecklingen.

EU-Oshas kampanj för ett hälsosamt arbetsliv – Friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv – kommer att hjälpa arbetsgivarna i EU att försäkra sig om att de anställda har anständiga arbetsvillkor och att arbetena håller en god kvalitet.

Nicolas Schmit, kommissionsledamot med ansvar för sysselsättning och sociala rättigheter.

I dagsläget har över 80 procent av EU:s företag skaffat sig lösningar som integrerar persondatorer, bärbara datorer, datorplattor, smarttelefoner och andra mobila enheter. På mikroföretag är andelen arbetstagare som använder digitala enheter 85 procent och motsvarande andel för storföretag är hela 93 procent. De här uppgifterna talar sitt tydliga språk och visar att vår nya kampanj är ytterst relevant. Den belyser arbetslivets föränderliga dynamik och betonar vikten av att företag genomför den digitala omställningen med ett människocentrerat synsätt och med säkerheten och hälsan i första rummet.

Allteftersom artificiell intelligens (AI), molnbaserade lösningar och samarbetsrobotar integreras i arbetsprocesserna förändras många arbetsuppgifter i grunden. Kampanjen lyfter fram den enorma förbättringspotential som finns på detta arbetsmiljöområde, där nya risker måste hanteras i snabbt föränderliga miljöer. 

Nicolas Schmit, kommissionsledamot med ansvar för sysselsättning och sociala rättigheter, säger följande: ”Arbetslivet har genomgått en enorm omvandling under de senaste åren, med framväxten av digital teknik, algoritmisk verksamhetsledning och distansarbete. Det är viktigt att hitta rätt balans: när vi skördar frukten av att digitalisera arbetslivet måste vi samtidigt se till att vi bibehåller ett människocentrerat fokus. EU-Oshas nya kampanj för ett hälsosamt arbetsliv, Friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv, kommer att hjälpa arbetsgivarna i EU att säkerställa anständiga arbetsvillkor och skapa arbetstillfällen av god kvalitet.

Joaquín Pérez Rey, statssekreterare för sysselsättning och social ekonomi i Spanien samt företrädare för det spanska EU-ordförandeskapet, tillägger: ”De nuvarande politiska initiativen i EU fungerar som en drivkraft för förändring i fråga om den digitala omställningen och fastställer strategiska mål för företagens digitalisering och åtgärderna från samhällets sida. Under vårt ordförandeskap i rådet betonar vi därför vikten av den här kampanjen och potentialen i dess budskap, som är att de tekniska framsteg som främjas faktiskt bidrar till att förbättra arbetsvillkoren, arbetstagarnas säkerhet och hälsa samt undanröjer den otrygghet som hotar sysselsättningen. Kampanjen kommer att bidra till en digital omställning av arbetslivet som är rättvis och inte lämnar någon utanför, och den kommer att sprida kunskap om digitala lösningar som innebär möjligheter för företag och arbetstagare.”

Med utgångspunkt i EU-Oshas forskning och byråns arbetsmiljööversikt över digitalisering kommer kampanjen att utforska fem prioriterade områden under de kommande två åren: digitalt plattformsarbete, automatisering av uppgifter, distans- och hybridarbete, arbetsledning genom artificiell intelligens och smarta digitala system. 

Syftet är att öka medvetenheten om vad den digitala omställningen får för arbetsmiljörelaterade konsekvenser och uppmuntra till en säker och produktiv användning av digital teknik inom olika sektorer och på olika arbetsplatser. Kampanjen syftar också till att främja samarbete mellan olika berörda parter, tillhandahålla resurser och främja proaktiv riskbedömning för en säker och effektiv digital omställning av arbetslivet.

William Cockburn Salazar, verkställande direktör för Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha), avrundar med följande reflektioner: ”Europas digitala omställning sker i snabb takt, men det är relativt få som har klart för sig vilka konsekvenser den kommer att få för företag och arbetstagare. Dess potentiella konsekvenser för arbetstagarnas säkerhet och hälsa har överraskande nog endast diskuterats på 24 procent av arbetsplatserna. Vi måste ta tillfället i akt, för det finns ett akut behov av att identifiera riskerna med digitaliseringen så att vi kan få ut mesta möjliga av den nya tekniken och se till att våra arbetsplatser förblir säkra, friska och produktiva. Det är precis detta som EU-Oshas nya kampanj för ett hälsosamt arbetsliv, ’Friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv’, syftar till att uppnå.”

Allas delaktighet är viktig. För att nå ut till arbetstagare och arbetsgivare förlitar sig EU-Osha på ett omfattande nätverk av nationella kontaktpunkter, officiella kampanjpartner, mediepartner, arbetsmarknadsparter och andra förmedlare, som kan använda byråns marknadsförings- och informationsmaterial för att inspirera och uppmuntra andra att delta i arbetet med att skapa säkra och friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv.

Länkar:

Notes to editor:

Om ”Ett hälsosamt arbetsliv”-kampanjerna

Om ”Ett hälsosamt arbetsliv”-kampanjerna

”Ett hälsosamt arbetsliv”-kampanjerna utgör grundbulten i EU-Oshas uppdrag att skapa säkrare och friskare arbetsplatser i Europa. De är ett av vårt viktigaste verktyg för att öka medvetenheten och förmedla vårt centrala budskap: Arbetsmiljön angår alla. Bra för både dig och din verksamhet. De här kampanjerna har anordnats sedan år 2000 och är numera de största i sitt slag i världen. De inbegriper mängder av information och resurser i form av praktiska guider och verktyg för att företag och organisationer ska kunna förbättra säkerheten och hälsan på sina arbetsplatser. Höjdpunkterna i varje kampanj är bland annat priset för goda praktiska lösningar och filmpriset Ett hälsosamt arbetsliv, som båda uppmärksammar och hyllar insatser som bidrar till en bättre arbetsmiljö. En annan central hållpunkt på kampanjagendan är den europeiska arbetsmiljöveckan, som äger rum i oktober varje år.

De tidigare omgångarna har varit inriktade på förebyggande och hantering av arbetsrelaterade muskel- och skelettsjukdomar, hantering av farliga ämnen och främjande av hälsosamma arbetsplatser för arbetstagare i alla åldrar. 

Om EU-Osha

Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) bidrar till att göra Europa till en säkrare, hälsosammare och produktivare plats att arbeta på. Byrån undersöker, tar fram och sprider tillförlitlig, välavvägd och opartisk information om arbetsmiljöfrågor och anordnar Europaomfattande upplysningskampanjer. Arbetsmiljöbyrån inrättades av EU 1994 och har sitt säte i Bilbao i Spanien. Den sammanför företrädare för Europeiska kommissionen, medlemsstaternas regeringar, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt ledande experter från alla EU:s medlemsstater och andra länder.

Nu kan du följa oss på Facebook, X (Twitter), LinkedIn, YouTube eller prenumerera på vårt månadsbrev OSHmail. Du kan också registrera dig för att regelbundet få nyheter och information från EU-Osha via RSS-flöden.

https://osha.europa.eu/sv