Pressmeddelanden
FÖR OMEDELBAR PUBLICERING - 22/10/2018 - 01:45

EU-Osha ser fram emot en framgångsrik arbetsmiljövecka 2018

Varje år uppmärksammar Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) och dess partner Europeiska arbetsmiljöveckan med medvetandehöjande evenemang i och utanför EU. Årets tema är hantering av farliga ämnen på arbetsplatsen och temat genomsyrar en rad aktiviteter under arbetsmiljöveckan den 22–26 oktober.

Vårt mål med att bedriva forskning, samla en mängd praktisk hjälp och öka medvetenheten om vikten av att aktivt hantera farliga ämnen är att arbetstagare, företagsledningar och miljön ska dra nytta av detta.

Farliga ämnen finns på nästan alla arbetsplatser, där 38 procent av företagen i EU rapporterar att kemiska eller biologiska ämnen i form av vätskor, rök eller damm finns på arbetsplatserna, enligt arbetsmiljöbyråns Esener-2-undersökning. Årets europeiska arbetsmiljövecka samlar arbetstagare, företagsledare och arbetsmiljöexperter för att öka medvetenheten om farliga ämnen på arbetsplatser, utbyta bästa praxis och främja en effektiv hantering av arbetsmiljöfrågor.

EU-Osha samarbetar med ett stort nätverk bestående av nationella kontaktpunkter, officiella kampanjpartner, kampanjmediepartner och Enterprise Europe Network. De arbetar tillsammans för att öka medvetenheten under Europeiska arbetsmiljöveckan och organiserar många evenemang, bland annat konferenser, tävlingar, utbildningstillfällen, utställningar och evenemang för nätverksarbete och god praxis.

Kontaktpunkternas verksamheter omfattar bland annat ett seminarium om god praxis i Kroatien som är inriktat på hur man arbetar med farliga ämnen och blandningar. I Finland kan företag dra nytta av besök för utbyte av god praxis och Rumänien är värd för ett evenemang som främjar arbetsmiljöfrågor och arbetsmarknadens parters engagemang. Kemikaliesäkerhet står i fokus på seminarier i Slovenien, Ungern, Polen, Lettland, Italien och Bulgarien.

Mediepartnernas verksamheter omfattar bland annat publicering av artiklar i Gesunde Arbeit i Österrike, Foundation Center for Safety and Health i Bulgarien och stor täckning i sociala medier i hela Europa. 

Officiella kampanjpartnern European Safety Federation anordnar ett seminarium om den nya förordningen om personlig skyddsutrustning och European Firefighters Unions Alliance organiserar ett seminarium om brandmännens arbetsmiljö och farliga ämnen. Byggnadsföretaget Sando håller en konferens om innovativa preventionstekniker.

Christa Sedlatschek, EU-Oshas direktör, säger: – Vår Esener-undersökning visar att farliga ämnen förekommer inom alla sektorer, till exempel inom traditionella industrier som byggnation och tillverkning, där mer än 50 procent av EU-företagen berörs, och inom jordbruk, där 62 procent av EU-företagen berörs. Vårt mål med att bedriva forskning, samla en mängd praktisk hjälp och öka medvetenheten om vikten av att aktivt hantera farliga ämnen är att arbetstagare, företagsledningar och miljön ska dra nytta av detta.

Den pågående tävlingen om priset för goda praktiska arbetsmiljölösningar, som är en del av kampanjen 2018–2019, uppmärksammar organisationer som aktivt hanterar farliga ämnen. Tävlingen pågår fortfarande i många länder. Alla som är imponerade och inspirerade av sin organisations framgångsrika eller innovativa sätt att hantera farliga ämnen kan ta kontakt med sin nationella kontaktpunkt för att diskutera en ansökan. Å andra sidan, om organisationen fortfarande söker efter råd om hur man bäst ska hantera farliga ämnen på arbetsplatsen kan de dra nytta av EU-Oshas nya databas med praktiska verktyg och råd.

EU-Osha har också omarbetat sin kampanjverktygslåda till kampanjen 2018–2019. I verktygslådan finns många nya exempel på god praxis och den erbjuder praktiska råd om hur man bedriver en effektiv kampanj om alla arbetsmiljöfrågor, bland annat om farliga ämnen.

Länkar:

Meddelanden till redaktionen: 
1.

Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) bidrar till att göra Europa till en säkrare, hälsosammare och produktivare plats att arbeta på. Byrån undersöker, tar fram och sprider tillförlitlig, välavvägd och opartisk information om arbetsmiljöfrågor och anordnar Europaomfattande upplysningskampanjer. Arbetsmiljöbyrån inrättades av EU 1994 och har sitt säte i Bilbao i Spanien. Den sammanför företrädare för Europeiska kommissionen, medlemsstaternas regeringar, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt ledande experter från alla EU:s medlemsstater och andra länder.

Nu kan du följa oss på Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube eller prenumerera på vårt månadsbrev OSHmail. Du kan också registrera dig för att regelbundet få nyheter och information från EU-Osha via RSS-flöden.

http://osha.europa.eu

2.

Kampanjen Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt 2018-2019 höjer medvetenheten om farliga ämnen på arbetsplatser och ger information om hur man förebygger riskerna i samband med dem. Kampanjen är särskilt inriktad på arbetstagare med särskilda behov och riktar sig till grupper som är särskilt känsliga för riskerna, t.ex. migrerande arbetstagare och unga. I likhet med tidigare kampanjer inom ”Ett hälsosamt arbetsliv” samordnas den på nationell nivå av EU-Oshas kontaktpunkter och med hjälp av officiella kampanjpartner och mediepartner.

Kampanjen inleddes i april 2018. Några viktiga datum i kampanjkalendern är de europeiska arbetsmiljöveckorna (oktober 2018 och 2019) och ceremonierna för utdelning av filmpriset ”Ett hälsosamt arbetsliv”(november 2018 och 2019). Kampanjen avslutas med toppmötet Ett hälsosamt arbetsliv (november 2019), då alla som har bidragit till kampanjen möts för att tillsammans med EU-Osha utvärdera resultaten och erfarenheterna av kampanjen.