You are here

Press

Nyheter
03/10/2017

Under Europeiska arbetsmiljöveckan 2017 genomförs medvetandehöjande evenemang och aktiviteter för att främja ett hållbart arbetsliv och hälsosamt åldrande.

Under veckan den 23–27 oktober pågår kampanjen En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet som är ett idealiskt tillfälle för offentliga myndigheter, privata företag och medborgare att medverka.

Pressmeddelanden

04/09/2017 - 01:30

Vid den 21:a världskongressen om säkerhet och hälsa på arbetsplatsen, som äger rum i Singapore den 3–6 september, presenterar Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) tillsammans med Internationella arbetsorganisationen (ILO) nya siffror avseende den beräknade kostnaden för bristande hantering av arbetsmiljöfrågor. De nya resultaten visar att arbetsskador och arbetsrelaterade sjukdomar globalt sett medför en förlust på 3,9 procent av BNP, vilket innebär en årlig kostnad på cirka 2 680 miljarder euro [1].

26/04/2017 - 11:00

Som upptakt inför Världsdagen för arbetsmiljö den 28 april hålls utdelningsceremonin för priset för goda praktiska lösningar inom kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv i Valletta i Malta. Prisceremonin arrangeras av Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) och visar upp framgångsrika åtgärder som vidtagits av organisationer i Europa för att göra arbetsplatserna säkrare och hälsosammare för arbetstagare av alla åldrar – och därmed produktivare.