You are here

Press

Nyheter
12/08/2018

Arbetar du med farliga ämnen eller är du chef för personer som arbetar med sådana ämnen? Behöver du mer information om hur man bedömer och hanterar riskerna? Om svaret är ja, titta i EU-Oshas omfattande nya databas över praktiska verktyg och vägledning om farliga ämnen, med länkar till viktiga resurser och audiovisuella verktyg från medlemsstaterna, EU och länder utanför EU. Den innehåller flera nya fallstudier som skapats för den pågående kampanjen för ett hälsosamt arbetsliv och ger exempel ur verkligheten på god praxis för hantering av farliga ämnen.

Pressmeddelanden

26/06/2018 - 01:30

Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) avslöjar de officiella kampanjpartnerna och mediepartnerna som engagerar sig i 2018–2019 års alleuropeiska arbetsmiljökampanj Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt. Stödet från dessa partner är nyckeln till kampanjens framgång och i utbyte får kampanjpartnerna en rad olika fördelar och möjligheter.

19/06/2018 - 01:30

Den 19 juni står Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) värd för en högnivåkonferens i Bryssel för att diskutera hur man ska gå vidare med arbetet för att förbättra arbetsmiljön i EU:s småföretag. Evenemanget bygger på resultaten från ett av EU-Oshas projekt, i vilket man granskar arbetsmiljön i mikro- och småföretag, och sammanfaller med offentliggörandet av den slutliga analysrapporten av projektet.