You are here

Press

Nyheter

Pressmeddelanden

19/06/2018 - 01:30

Den 19 juni står Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) värd för en högnivåkonferens i Bryssel för att diskutera hur man ska gå vidare med arbetet för att förbättra arbetsmiljön i EU:s småföretag. Evenemanget bygger på resultaten från ett av EU-Oshas projekt, i vilket man granskar arbetsmiljön i mikro- och småföretag, och sammanfaller med offentliggörandet av den slutliga analysrapporten av projektet.