Välkommen till EU-Oshas dokumentregister!

Enligt artikel 255 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, som genomfördes genom förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001, ska varje unionsmedborgare och varje fysisk eller juridisk person som är bosatt eller har sitt säte i en medlemsstat ha rätt till tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar.

Europeiska arbetsmiljöbyrån arbetar aktivt för att öka insynen och antog genom ett styrelsebeslut i maj 2004 förordning (EG) nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till handlingar.

Tillgången till handlingar styrs genom följande föreskrifter och lagbestämmelser:

I registret anges det vilka handlingar som redan är offentliggjorda. I så fall kan innehållet visas och laddas ner direkt från databasen.

Se registret över tillgängliga dokument

För att få tillgång till handlingar som inte är tillgängliga via registret måste du fylla i och skicka in formuläret med begäran.

Du kan också begära ut handlingarna genom att skicka brev eller e-post på något av de officiella EU-språken till:

European Agency for Safety and Health at Work
Documentation Section
12 Santiago de Compostela 5th floor (Edificio Miribilla)
Bilbao
E-48003
Spain

E-post: docrequest [at] osha [dot] europa [dot] eu

Begränsad tillgång kan gälla för handlingar som omfattas av undantagen i artiklarna 4 och 9 i förordning (EG) nr 1049/2001.

Observera att hänvisningarna i registret inte är rättsligt bindande. Endast de rättsakter som har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning (EUT) är bindande.