25 år av samarbete för ett säkert och hälsosamt Europa

Image

Under hela 2019 firar EU-Osha 25 år av samarbete för att göra Europas arbetsplatser säkrare, hälsosammare och produktivare. Här hittar du all information om EU-Oshas 25-årsjubileum.

EU-Osha blir en del av det europeiska projektet

Arbetsmiljö har varit en central fråga inom det europeiska samarbetet sedan starten när Europeiska kol- och stålgemenskapen bildades. Den viktigaste milstolpen på arbetsmiljöområdet när EU växte fram var ramdirektivet (89/391/EEG) från 1989. Det innehåller gemensamma principer och lyfter fram riskbedömning som en central del av arbetsmiljölagstiftningen. I början av 1990-talet uppgick antalet arbetsplatsolyckor i Europa till mer än fyra miljoner varje år, varav 8 000 var dödsolyckor. Ställd inför dessa alarmerande siffror utnämnde Europeiska kommissionen 1992 till det europeiska arbetsmiljöåret. Det lade grunden till bildandet av EU-Osha 1994. Och resten är historia.

Hur ser framtiden ut?

Under de senaste 25 åren har arbetslivet genomgått en betydande förändring som saknar motstycke inom EU. Framtiden är oviss men bär med säkerhet med sig nya utmaningar till följd av teknisk utveckling och tryck från politiskt håll och från samhället, samt ekonomiska och demografiska förändringar utöver förändringar av EU i sig. EU-Oshas starka relation med alla dess partner – Europeiska kommissionen, nationella kontaktpunkter, arbetsmarknadens parter, kampanjpartner och intressenter – är en god grund inför dessa utmaningar.

Vad framtiden än för med sig kommer EU-Osha och dess partner att fortsätta arbeta för att göra Europa till en säkrare, hälsosammare och produktivare plats att arbeta på.