Twitter Facebook In YouTube Blogger
Select language

I fokus

31/08/2015
Nationell arbetsmiljölagstiftning i medlemsstaterna styrs av EU-lagstiftningen. Detta omfattar bland annat rättsligt bindande EU-direktiv, icke-bindande EU-riktlinjer för att underlätta genomförandet av...
20/08/2015
Elen är en självklar och viktig del av vår vardag, även på arbetsplatsen. Men om den inte hanteras rätt kan det leda till att arbetstagare skadas eller förolyckas och egendomsskador kan uppstå. Det finns enkla...
18/08/2015
Med OSHwiki får de som arbetar med arbetsmiljöfrågor en utmärkt möjlighet att utbyta specialkunskaper och samarbeta på nätet. Artiklarna i OSHwiki skrivs av ackrediterade personer som arbetar eller forskar...
12/08/2015
Läs om varför vi driver våra kampanjer Ett hälsosamt arbetsliv , hur du kan engagera dig och vilka nedladdningsbara praktiska verktyg och resurser som finns. Eller du är kanske intresserad av att få veta hur...
Rekommenderade resurser