EU OSHA in Twitter EU OSHA Facebook Page Follow EU OSHA in LinkedIn EU OSHA channel in Youtube EU OSHA Flickr photos EU OSHA Blog with more information in workplace safety and health
Select language

I fokus

26/09/2016
Den bulgariska yrkesinspektionen har lanserat ett projekt för att öka arbetsgivares och arbetstagares medvetenhet om arbetsmiljöfrågor. Projektet går under namnet ”Optimering och innovation” och bygger på en...
21/09/2016
The 3rd Advisory Committee on Safety and Health (ASCH) Workshop on National OSH Strategies is taking place in Luxembourg from 21 st to 22 nd of September 2016. ASCH is a tripartite body, aimed to streamline...
19/09/2016
Hosted by the Finnish National Institute for Health and Welfare (THL) and co-sponsored by the World Health Organization (WHO), this event brings together the world’s leading researchers, practitioners, policy-...
08/09/2016
Nationell arbetsmiljölagstiftning i medlemsstaterna styrs av EU-lagstiftningen. Detta omfattar bland annat rättsligt bindande EU-direktiv, icke-bindande EU-riktlinjer för att underlätta genomförandet av...
Rekommenderade resurser