Twitter Facebook In YouTube Blogger
Select language

I fokus

01/07/2015
On 1 July 2015, the Presidency of the Council of the EU is transferred from Latvia to Luxembourg. The Presidency's responsibilities include chairing meetings of the Council of the EU — a major decision-making...
23/06/2015
EU-Osha presenterar de viktigaste resultaten av den andra utgåvan av sin europeiska företagsundersökning om nya och framväxande risker (Esener) i Europaparlamentet i Bryssel den 23 juni 2015. Efter att ha...
18/06/2015
Vår årsrapport ger en beskrivning av våra olika insatser för att bidra till förbättrade arbetsvillkor i Europa. Viktiga händelser under 2014 har bland annat varit antagandet av EU:s nya arbetsmiljöstrategi,...
15/06/2015
INRS är EU-Oshas partner i Frankrike och har hittills offentliggjort tre OiRA-verktyg (interaktiva webbverktyg för riskbedömning): för vägtransporter, catering och bilreparationer. INRS har tillsammans med...
 
Rekommenderade resurser