Osrednje teme

17/08/2017
Za prenos sta zdaj v več kot 20 jezikih na voljo dva izčrpna sektorska vodnika po dobrih praksah na področju varnosti in zdravja pri delu. Objavila ju je Evropska komisija, zajemata pa kmetijstvo, živinorejo,...
14/08/2017
Mikropodjetja in mala podjetja so hrbtenica gospodarstva EU. Vendar pa imajo lahko mala podjetja zaradi pomanjkanja sredstev ali strokovnega znanja težave pri upravljanju varnosti in zdravja pri delu. Agencija...
11/08/2017
Mednarodni dan mladih , ki bo potekal 12. avgusta 2017, poudarja izzive, s katerimi se spopadajo mladi z vsega sveta. Mladi, stari od 18 do 24 let, so na delovnih mestih še zlasti ranljivi, saj je pri njih...
03/08/2017
Varovanje interesov vseh delavcev, ne glede na njihovo starost, je še zlasti pomembno v okviru evropskega stebra socialnih pravic , katerega cilj je zagotoviti pravice, kot so enake možnosti in poštene delovne...
Priporočeni viri