Twitter Facebook In YouTube Blogger
Select language

Osrednje teme

01/10/2015
Vrha kampanje za zdravo delovno okolje 2015 se bodo udeležili vodilni evropski strokovnjaki in nosilci odločanja. Namen njihovega srečanja bo izmenjava dobrih praks ter preučitev prihodnjih strategij za...
29/09/2015
Od 29. septembra do 2. oktobra bo potekal 13. kongres Evropske konfederacije sindikatov (ETUC). Srečanja se bo udeležilo približno 600 predstavnikov nacionalnih sindikatov iz 39 evropskih držav, 10 evropskih...
22/09/2015
Pilotni projekt Evropskega parlamenta o zdravju in varnosti starejših delavcev, katerega izvajanje je Evropska komisija leta 2013 prenesla na agencijo EU-OSHA, se približuje zaključni fazi. Agencija EU-OSHA bo...
07/09/2015
If you are trying to identify funding sources for activities, initiatives or projects related to occupational safety and health (OSH), then look no further than the EU-OSHA funding guide. Targeting EU-OSHA’s...
Priporočeni viri