Osrednje teme

© Arpad Pinter / PIXELTASTER

30/07/2020
Policist, receptor in podiater – vsak od njih ima kronično kostno-mišično obolenje – se v študiji o najbolj razširjeni zdravstveni težavi na svetu, ki se pojavlja pri delavcih, pogovarjajo o svojih izkušnjah...

Image by anjawbk from Pixabay

28/07/2020
Novo poročilo, ki navaja povzetek izsledkov večjega projekta agencije EU-OSHA, je namenjeno osveščanju o izpostavljenosti biološkim dejavnikom na delovnem mestu in zagotavljanju ključnih informacij za...

© Cristina Vatielli

21/07/2020
Izziv staranja in zmanjševanja delovne sile za Evropo ni nov. Pričakuje se, da bodo do leta 2030 delavci, stari od 55 do 64 let, predstavljali 30 % ali več delovne sile. Hkrati veliko delavcev zapusti trg dela...