Osrednje teme

Photo by Lucas Vasques on Unsplash

12/08/2020
Zaradi izbruha covida-19 in podnebnih težav, ki zahtevajo nujno ukrepanje na svetovni ravni, je dejavno sodelovanje mladih bistvenega pomena. Prav zato 12. avgusta, na mednarodni dan mladih , obeležujemo...

© EU-OSHA

10/08/2020
Barometer o varnosti in zdravju pri delu je prvo orodje za vizualizacijo podatkov, ki vsebuje najnovejše informacije o stanju in trendih na področju varnosti in zdravja pri delu v evropskih državah...

source: napofilm.net

07/08/2020
Vedno vas nasmeji in ponudi nepozabne nasvete glede varnosti. Napo ima pomembno sporočilo za ljudi vseh starosti, ki vstopijo v njegov animiran svet dela, kjer se sooča z vprašanji glede varnosti. Navdihujoč...