Partnersko delo: ključno za uspeh agencije EU-OSHA

V preteklih 25 letih je agencija EU-OSHA oblikovala in okrepila obsežno mrežo partnerjev, s katerimi je tesno sodelovala. S pomočjo te mreže je uspešno dosegla različne delodajalce in delavce ter posredovala veljavne informacije o varnosti in zdravju pri delu ter praktična orodja. Danes sodeluje z vsemi državami članicami ter državami Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA), poleg tega pa tudi z državami kandidatkami in potencialnimi državami kandidatkami, da bi ozaveščala o tveganjih na delovnem mestu in spodbudila izboljšave glede varnosti in zdravja pri delu.

Ključni partnerji agencije EU-OSHA so:

Upravni odbor je sestavljen iz predstavnikov vlad ter organizacij delodajalcev in delavcev iz vseh držav članice. Ta tristranski pristop zagotavlja, da so pri sprejemanju odločitev zastopana stališča vseh deležnikov, kar je bilo tudi bistvenega pomena za uspeh agencije.

Vsaka država članica mora imenovati nacionalno kontaktno točko (običajno pristojni nacionalni organ), ki prispeva nacionalne podatke, ki jih agencija uporablja za obveščanje oblikovalcev politik. Vendar sodelovanje med agencijo EU-OSHA in njenimi kontaktnimi točkami nikakor ni enostransko. Agencija v zameno podpira prizadevanja posameznih kontaktnih točk glede varnosti in zdravja pri delu ter jim zagotavlja zanesljive, posodobljene informacije. Na primer:

  • Orodje agencije za pomoč kontaktnim točkam (FAST) pomaga tem točkam pri organizaciji dogodkov in dejavnosti na nacionalni ravni.
  • Agencija EU-OSHA poskrbi za prevod gradiva, ki je pomembno za nacionalna prizadevanja njenih kontaktnih točk v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu.

Mreža nacionalnih kontaktnih točk se je začela oblikovati leta 1997 s takratnimi 15 državami članicami EU. Leta 2004 je EU doživela največjo širitev, ko se je 15 obstoječim državam pridružilo še 10 držav, kar je pomenilo nov izziv za agencijo in njeno spodbujanje kulture preprečevanja tveganj. Da bi dosledno dosegala visoke standarde varnosti in zdravja pri delu v vseh državah članicah, je oblikovala širitveni načrt, katerega cilji so:

  • prilagoditev obstoječega gradiva potrebam novih držav članic;
  • ozaveščanje o pomenu varnosti in zdravja pri delu med delodajalci, delavci in socialnimi partnerji.

Za izvedbo tega načrta je bila bistvenega pomena učinkovita mreža nacionalnih kontaktnih točk in drugih partnerjev.

Zahvaljujoč učinkovitemu sodelovanju, ki se je z leti okrepilo, se mreža agencije EU-OSHA trenutno ponaša z 39 nacionalnimi kontaktnimi točkami.

Agencija je dokazala, da je okvir, na katerem temelji njeno delovanje (tristranska agencija z mrežo kontaktnih točk in partnerjev v državah članicah in partnerskih državah), učinkovit. Ta okvir je pripeljal do novih dejavnosti in novih načinov skupnega dela ter je bil bistvenega pomena pri doseganju skupnega razumevanja nadaljnjega dela v zvezi z varovanjem delavcev.

Hans-Horst Konkolewsky, nekdanji direktor agencije EU-OSHA

Agencija ima za sabo dolgoletno sodelovanje z mrežo EEN, ki zdaj obsega okrog 600 partnerskih organizacij. To je pomembno povečalo zmožnosti agencije, da s pomočjo skupinsko organiziranih dejavnosti in dogodkov ter obsežnega razširjanja publikacij in smernic agencije doseže številna majhna podjetja.

Uspeh agencije EU-OSHA je odvisen tudi od dobrih odnosov z drugimi partnerji, vključno z Evropsko komisijo, Evropskim parlamentom, socialnimi partnerji in partnerji kampanje. Agencija je več kot 10 let dejavno gradila obsežen portfelj partnerjev kampanje: v zadnjih kampanjah je svojo pripadnost izkazalo prek 100 uradnih partnerjev kampanje in 30 medijskih partnerjev. To je bistveno prispevalo k učinkoviti izvedbi njenih kampanj za zdravo delovno okolje.

V letu 2019 je prišel čas, da razmislimo o pomenu prispevka te obsežne mreže v zadnjih 25 letih k učinkovitemu širjenju informacij o varnosti in zdravju pri delu na delovnih mestih po vsej Evropi.