Poročila s seminarjev

Delavnica o bremenu poklicnih bolezni

Namen tega celodnevnega dogodka je bil spodbuditi razprave za okvirno določitev obsega dela, ki agencijo EU-OSHA čaka v zvezi z boleznimi, povezanimi z delom. To je potrebno z vidika večletnega programa in s tem povezanega obširnega pregleda varnosti in zdravja pri delu, ki se načrtuje v letih 2015, 2016 in 2017. Na delavnici so se zbrali strokovnjaki, ki jih je imenovala naša mreža informacijskih točk, Svetovna zdravstvena organizacija, raziskovalci, evropski socialni partnerji ter delegati iz delovnih skupin pri Svetovalnem odboru za varnost in zdravje pri delu, Znanstvenega odbora za omejitve poklicne izpostavljenosti kemičnim snovem (SCOEL), Odbora višjih inšpektorjev za delo (SLIC) in Evropske komisije. Namen dela na področju z delom povezanih bolezni v okviru dejavnosti Agencije je prispevati k zagotavljanju zbirke dokazov za preprečevanje bremena poklicnih bolezni in boljših preglednih informacij o njegovem obsegu.

Event Details

Datum začetka: 
10/10/2014 - 09:00
Končni datum: 
10/10/2014 - 17:30
Number of pages 23