Poročila s seminarjev

Delavnica z naslovom „Rakotvorne snovi in poklicni rak“

Delavnico z naslovom „Rakotvorne snovi in poklicni rak“ je organizirala Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA), gostilo pa jo je nemško ministrstvo za delo in socialne zadeve v svojih prostorih v Berlinu 3. in 4. septembra 2012. Na njej je sodelovalo približno 60 udeležencev iz različnih evropskih držav, Evropske komisije, Delovne skupine za kemikalije pri Svetovalnem odboru za varnost in zdravje pri delu, skupine CHEMEX pri Odboru višjih inšpektorjev za delo (SLIC), Znanstvenega odbora za omejitve poklicne izpostavljenosti kemičnim snovem (SCOEL), Evropske agencije za kemikalije in Mednarodne agencije za raziskave raka (IARC) pri Svetovni zdravstveni organizaciji (SZO). Cilj delavnice je bil povzeti sedanje vedenje o izpostavljenosti rakotvornim snovem ter vzrokih in okoliščinah za nastanek poklicnega raka. Udeleženci so razpravljali tudi o tem, kako bi to znanje lahko uporabili po vsej Evropski uniji, da bi zmanjšali prihodnje breme teh bolezni.

Event Details

Lokacija: 
Ministry of Labour and Social Affairs premises - Berlin
Datum začetka: 
03/09/2012 - 13:00
Končni datum: 
04/09/2012 - 18:00
Number of pages 21