Poročila s seminarjev

Tveganja na delovnem mestu, ki vplivajo na reprodukcijo

Delavnico z naslovom „Tveganja na delovnem mestu, ki vplivajo na reprodukcijo: od znanja k dejanjem“ je Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) organizirala 15. in 16. januarja 2014 v sodelovanju s Francosko agencijo za prehrano, zdravstveno ekologijo ter varnost in zdravje pri delu (ANSES), ki je v svojih prostorih v Parizu delavnico tudi gostila. Na njej je sodelovalo približno 60 udeležencev iz različnih držav članic. Na delovnem mestu se lahko pojavljajo različne nevarnosti za reprodukcijo, ki izhajajo ne le iz kemikalij, ampak tudi iz fizičnih, bioloških, ergonomskih ali drugih dejavnikov. Čeprav so bila ta vprašanja večinoma osredotočena na ženske, še zlasti nosečnice, pa lahko tveganja vplivajo na reproduktivno zdravje moških in žensk ter celo na prihodnje rodove. Vendar pa je znanje omejeno, ozaveščenost pa slaba. Z delavnico naj bi tako spodbudili razpravo o tveganjih na delovnem mestu, ki lahko vplivajo na reprodukcijo, in podprli konstruktivni dialog med deležniki ter zagotovili predhodne rezultate za raziskavo EU-OSHA. 

Event Details

Lokacija: 
ANSES, French Agency for Food, Environment and Occupational Health and Safety, Paris
Datum začetka: 
15/01/2014 - 13:30
Končni datum: 
16/01/2014 - 14:30
Number of pages 26