Poročila s seminarjev

Stroški pomanjkljive varnosti in zdravja pri delu – Približevanje oceni v EU-28

V tem poročilu je opisano dogajanje na tehničnem sestanku strokovnjakov, ki so se srečali, da bi preučili, kako oceniti stroške pomanjkljive varnosti in zdravja pri delu na ravni EU-28.  Sestanek je temeljil na projektu agencije EU-OSHA z naslovom „Ocena stroškov nesreč in bolezni pri delu – pregled metodologij“ (poročilo in povzetek sta prevedena v osem jezikov in sta na voljo na naslovu:https://osha.europa.eu/en/topics/business-aspects-of-osh). Cilj strokovnega sestanka je bil razpravljati o glavnih ugotovitvah projekta in na tej podlagi opozoriti na dejavnike, ki bi jih morala EU-OSHA upoštevati pri evropski oceni, in sicer sedanje omejitve, mogoče načine za njihovo premagovanje in na splošno določitev najboljšega metodološkega pristopa.

Event Details

Datum začetka: 
19/06/2014 - 09:00
Končni datum: 
19/06/2014 - 17:15
Number of pages 6