You are here

Publikacije
14/08/2017

Zagotavljanje podpore za varnejša, bolj zdrava in uspešnejša mala podjetja

Zagotavljanje podpore za varnejša, bolj zdrava in uspešnejša mala podjetja

Agencija EU-OSHA proučuje varnost in zdravje pri delu v mikro- in malih podjetjih (MMP).

Treba je narediti več, da se prepoznajo posebni izzivi, s katerimi se spoprijemajo ta podjetja na področju zdravja in varnosti pri delu, in da se poiščejo praktične rešitve zanje.

Downloadin:EN