You are here

Publikacije
22/07/2019

Vrednost varnosti in zdravja pri delu ter družbeni stroški poškodb pri delu in poklicnih bolezni.

Vrednost varnosti in zdravja pri delu ter družbeni stroški poškodb pri delu in poklicnih bolezni.

To poročilo vsebuje podrobnosti o rezultatih drugega dela projekta agencije EU-OSHA za oceno stroškov poškodb pri delu, poklicnih bolezni in z delom povezanih smrti na evropski ravni. Za oceno stroškov se uporabljata dva pristopa: pristop od spodaj navzgor, ki temelji na posameznih delih stroškov – neposrednih, posrednih in neopredmetenih stroških, ter pristop od zgoraj navzdol, ki temelji na mednarodnih podatkih o gospodarskem bremenu poškodb pri delu in poklicnih bolezni.

Ocene stroškov se osredotočajo na pet držav: Finsko, Nemčijo, Nizozemsko, Italijo in Poljsko, za katere je na voljo dovolj podatkov in ki predstavljajo raznolikost Evrope v geografskem, industrijskem in družbenem smislu. Rezultati iz obeh pristopov se primerjajo, upoštevajo se močne in šibke točke ter raziščejo posledice za oblikovalce politik.

Downloadin:EN