You are here

Publikacije
11/04/2018

Tehnična ocena razširitve druge evropske študije podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER-2)

Tehnična ocena razširitve druge evropske študije podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER-2)

To poročilo predstavlja izsledke podrobne tehnične ocene druge evropske raziskave podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER-2). Ocena je bila izvedena zlasti z namenom, da bi se proučil učinek razširitve obsega raziskave, da bi ta vključila tudi mikropodjetja in podjetja iz kmetijstva, gozdarstva in ribištva.

Ugotovljeno je bilo, da z vključitvijo teh podjetij kakovost podatkov ne bi bila nič manjša. To je pomemben korak v smeri razvoja zanesljivih dokazov, saj ta podjetja bistveno prispevajo k gospodarstvu. Poročilo vsebuje tudi nekatera priporočila za izboljšanje postopkov vzorčenja, ki bi lahko bila uresničena še pred izvedbo raziskave ESENER-3.

Downloadin:EN