You are here

Publikacije
17/01/2019

Povzetek – Na podatkih temelječa metoda za oceno izpostavljenosti nevarnim snovem na delovnih mestih v EU

Povzetek – Na podatkih temelječa metoda za oceno izpostavljenosti nevarnim snovem na delovnih mestih v EU

To zbirno poročilo na kratko predstavlja na podatkih temelječo metodologijo, s katero se ocenjuje izpostavljenost nevarnim snovem na delovnih mestih v EU ter spremljajo trendi in razvoj na področju izpostavljenosti nevarnim snovem in njihove uporabe.

V njem je povzet uporabljeni pristop – združevanje javno dostopnih virov podatkov z ocenami in mnenji strokovnjakov – za prepoznavanje in prednostno razvrščanje skrb vzbujajočih nevarnih snovi.

V poročilu so predstavljene tudi slabosti te metode, poleg tega pa vsebuje predloge za mogoče izboljšave in nadaljnje korake.

Downloadin:EN