You are here

Publikacije
30/03/2016

Druga evropska raziskava podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER-2) – pregledno poročilo: Upravljanje varnosti in zdravja pri delu

Druga evropska raziskava podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER-2) – pregledno poročilo: Upravljanje varnosti in zdravja pri delu

To poročilo vsebuje pregled izsledkov druge evropske raziskave podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER-2), ki je bila osredotočena na splošna vprašanja varnosti in zdravja pri delu, zlasti pa na psihosocialna tveganja ter vprašanja vključevanja delavcev v upravljanje varnosti in zdravja pri delu, kakor tudi na glavna gonila in ovire pri ukrepanju. Cilj raziskave je bil prispevati k učinkovitejšemu obravnavanju varnosti in zdravja na delovnih mestih ter spodbujati zdravje in dobro počutje zaposlenih. Z njo smo pridobili mednarodno primerljive informacije v zvezi z oblikovanjem in izvajanjem novih politik na tem področju.

Downloadin:EN

Summary & Resources