Varnejše in bolj zdravo delo pri vseh starostih – Končno poročilo o celoviti analizi – Povzetek
07/11/2016 Vpišite: Poročila 15 strani

Varnejše in bolj zdravo delo pri vseh starostih – Končno poročilo o celoviti analizi – Povzetek

Keywords:Staranje ter varnost in zdravje pri delu, Campaign 2016-2017

Ta povzetek temelji na poročilu o glavnih ugotovitvah triletnega pilotnega projekta, za katerega je dal pobudo Evropski parlament, vodila ga je agencija EU-OSHA, nanašal pa se je na izzive na področju varnosti in zdravja pri delu, ki jih prinaša staranje delovne sile.

Ugotovitve temeljijo na pregledih o staranju ter varnosti in zdravju pri delu, rehabilitaciji in vrnitvi na delo, ter na preučitvi sedanjih politik, programov in pobud za trajnostno delo, vključno s tistimi, ki se nanašajo na rehabilitacijo in vrnitev na delo, v 28 državah članicah in štirih državah Efte ter na analizi glavnih gonilih sil za izvajanje praks na področju preprečevanja in spodbujanja zdravja na ravni delovnih mest za starajočo se delovno silo.

Cilj projekta je bil tudi oceniti osnovne pogoje za sisteme varnosti in zdravja pri delu za upoštevanje staranja delovne sile in zagotovitev boljše preventive za vse delavce skozi celotno delovno življenje.

Prenosi
download

Dodatne publikacije o tej temi