Staranje delavcev: posledice za varnost in zdravje pri delu – pregled raziskav
04/10/2016 Vpišite: Poročila 114 strani

Staranje delavcev: posledice za varnost in zdravje pri delu – pregled raziskav

Keywords:Staranje ter varnost in zdravje pri delu, Campaign 2016-2017

Cilj tega pregleda je bil predstaviti njegovo ozadje: starajoči se delavci v Evropi. S pregledom so proučevali raziskovanje treh osrednjih vprašanj: (1) „Kakšne spremembe se dogajajo pri starajočih se osebah?“, (2) „Kakšne posledice imajo te spremembe v celotnem delovnem življenju?“ in (3) „S kakšnimi ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu bi bilo mogoče spodbujati vzdržno delo v celotnem delovnem življenju?“. V pregledu so opredeljene vrzeli v obstoječem znanju, predstavljene splošne sklepne ugotovitve in morebitne posledice na področju politik ter poudarjen pomen izboljšanih preventivnih ukrepov za vse delavce ob upoštevanju posameznikove delovne sposobnosti in posebnih ukrepov v strategijah za preprečevanje tveganj ter pomembnost učinkovitih sistemov varnosti in zdravja pri delu.

Prenosi
download

Dodatne publikacije o tej temi