You are here

Publikacije
21/03/2014

Povzetek – Prednostne naloge za raziskavo varnosti in zdravja pri delu v Evropi: 2013–2020

Povzetek – Prednostne naloge za raziskavo varnosti in zdravja pri delu v Evropi: 2013–2020

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) je leta 2012 pripravila poročilo, v katerem je opredelila prednostne naloge za raziskavo varnosti in zdravja pri delu za obdobje 2013–2020. Cilj je bil zagotoviti vhodne podatke za pripravo mogoče strategije Evropske unije (EU) za varnost in zdravje pri delu in za okvirni program EU za raziskave Obzorje 2020 ter spodbuditi usklajevanje raziskav varnosti in zdravja pri delu in financiranje v EU. Poročilo je posodobitev delovnega dokumenta agencije EU-OSHA „Prednostne naloge za raziskavo varnosti in zdravja pri delu v EU-25“, ki je bilo objavljeno leta 2005, ob upoštevanju najnovejšega razvoja znanstvenih spoznanj na tem področju, sprememb v svetu dela in nedavnih trendov, ki vplivajo na varnost in zdravje pri delu.

Downloadin:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV