You are here

Publikacije
16/07/2014

Zelena delovna mesta, nova tveganja? Nova in nastajajoča tveganja za varnost in zdravje pri delu v elektroenergetskem sektorju

Zelena delovna mesta, nova tveganja? Nova in nastajajoča tveganja za varnost in zdravje pri delu v elektroenergetskem sektorju

V tem poročilu je opisana delavnica, utemeljena na projektu predvidevanj agencije EU-OSHA, ki je potekala 20. marca 2014 v Bruslju, namenjena pa je bila evropskemu odboru za sektorski socialni dialog na področju električne energije. Cilji so bili: 1. razpravljati s člani evropskega odbora za sektorski socialni dialog na področju električne energije o novih in nastajajočih tveganjih v elektroenergetskem sektorju na podlagi projekta predvidevanj agencije EU-OSHA; 2. spodbuditi zanimanje za ugotovitve projekta, pomembne za njihov sektor, ter 3. prikazati mogoče načine uporabe scenarijev za predvidena nova in nastajajoča tveganja ter proučiti možnosti politike za njihovo obravnavanje.

Downloadin:EN | SK