You are here

Publikacije
18/03/2015

Povzetek - Druga evropska raziskava podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER-2)

Povzetek - Druga evropska raziskava podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER-2)

V drugi vseevropski raziskavi podjetij (ESENER-2), ki jo je opravila agencija EU-OSHA, so bili zbrani odgovori skoraj 50 000 podjetij na vprašanja o upravljanju varnosti in zdravja pri delu ter tveganjih na delovnem mestu, s posebnim poudarkom na psihosocialnih tveganjih, vključevanju delavcev ter gonilih in preprekah za ukrepanje. Cilj raziskave je zagotoviti nacionalno primerljive podatke, ki bi pripomogli pri oblikovanju politik in omogočili učinkovitejše obvladovanje tveganj na delovnem mestu. To zbirno poročilo vsebuje pregled glavnih izsledkov raziskave ESENER-2 in nadgrajuje prvo poročilo o izsledkih, ki je bilo objavljeno februarja 2015.

Naročite tiskani izvodKnjigarna EU Bookshop: naročite lahko tiskani izvod tega dokumenta.
Downloadin:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV