You are here

Publikacije
17/08/2017

Varovanje zdravja in zagotavljanje varnosti delavcev v kmetijstvu, živinoreji, vrtnarstvu in gozdarstvu

Varovanje zdravja in zagotavljanje varnosti delavcev v kmetijstvu, živinoreji, vrtnarstvu in gozdarstvu

Ta nezavezujoči vodnik vsebuje informacije v zvezi z izvajanjem direktiv o zdravju in varnosti, primere dobre prakse ter druge potrebne elemente, kot so pojasnila in praktični primeri nevarnosti in tveganj v vseh fazah kmetovanja, vrtnarjenja in gozdarskega dela. Ta vodnik naj bi pomagal vsem deležnikom, zlasti kmetom, nadzornikom (zlasti v MSP), delodajalcem, delavcem in njihovim predstavnikom ter drugim pri izvajanju direktiv in pravilnem upravljanju preprečevanja tveganj, ki izhajajo iz dela. Vsebuje tudi povzetek različnih direktiv EU, virov in seznam ponudnikov informacij, glosar, seznam ključnih vprašanj in seznam po temah, preglednico s praktičnimi primeri in splošno preglednico z navedenimi dolžnostmi deležnikov. Poleg tega prinaša različne primere dobre prakse, ki so bili izbrani iz vodnikov, ki so na voljo v državah članicah EU, ali pa so bili pripravljeni posebej za ta vodnik. Ta publikacija je v tiskani obliki na voljo v vseh uradnih jezikih EU.

Downloadin:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV