You are here

Publikacije
06/07/2017

Tehnologija spremljanja na delovnem mestu

Tehnologija spremljanja na delovnem mestu

V zadnjih letih je tehnologija spremljanja postala mnogo dostopnejša širši javnosti. S pomočjo pametnega telefona na primer lahko ugotovimo, kje se nahajamo, športne ure pa nam ponudijo podatke o naši telesni dejavnosti.

Ali bi se lahko tovrstna tehnologija širše uporabljala na delovnem mestu, tako da bi na primer delodajalec spremljal zdravstveno stanje delavcev, ali pa je to že prevelik poseg v njihovo zasebnost? Kaj pa če bi delavec sam spremljal svoje zdravstveno stanje oziroma vzorce stresa pri delu?

V tem strokovnem pregledu si lahko preberite več o prednostih in slabostih tehnologije spremljanja.

Downloadin:CS | EN | ES | FI | FR | IT | LT | NL | PL