You are here

Publikacije
07/06/2018

Obvladovanje uporabe poživil na delovnem mestu: z vidika varnosti in zdravja pri delu

Obvladovanje uporabe poživil na delovnem mestu: z vidika varnosti in zdravja pri delu

Ta članek povzema najnovejša dogajanja v zvezi s tveganji za varnost in zdravje pri delu, ki izvirajo iz uporabe poživil na delovnem mestu.

Skuša razumeti širši okvir uporabe poživil med delavci, npr. s proučevanjem socialno-ekonomskih okoliščin, ki spodbujajo uporabo poživil, in spremljanjem poročanja o tem pojavu v medijih.

Izsledki tega proučevanja naj bi spodbudili razpravo, obravnavajo pa tudi posledice za vodstvo podjetij in oblikovalce politik.

Downloadin:EL | EN | HR | HU | LV | SL