You are here

Publikacije
22/02/2018

Informativni list: Zakonodajni okvir o nevarnih kemičnih snoveh na delovnih mestih

Informativni list: Zakonodajni okvir o nevarnih kemičnih snoveh na delovnih mestih

Informativni list ponuja pregled zakonodajnega okvira o nevarnih kemičnih snoveh na delovnih mestih v Evropski uniji in izpostavlja tri evropske direktive: evropsko okvirno direktivo o varnosti in zdravju pri delu, direktivo o kemičnih snoveh in direktivo o rakotvornih in mutagenih snoveh.

Predstavljenih je sedem korakov za preprečevanje tveganj, na voljo pa so tudi brezplačna interaktivna e-orodja za lažjo oceno tveganj, kot je OiRA.

Prav tako so opisani načelo STOP, hierarhija preventivnih ukrepov in ukrepi, ki jih je treba sprejeti po opredelitvi tveganj.

Downloadin:BG | DA | DE | EL | EN | ES | FI | FR | HR | HU | IS | IT | LT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV