You are here

Publikacije
27/06/2018

Uvajanje sistema ravnanja s kemičnimi in nevarnimi odpadki v visoko šolstvo in raziskave

Uvajanje sistema ravnanja s kemičnimi in nevarnimi odpadki v visoko šolstvo in raziskave

Ta študija primera o univerzitetnem programu za ravnanje z odpadki na Poljskem kaže, kako lahko univerze sodelujejo med seboj pri reševanju težav, povezanih z upravljanjem in odstranjevanjem nevarnih kemikalij. V proučevanem primeru je univerzitetni oddelek za kemijske poskuse v Gdansku uvedel nov sistem za upravljanje, shranjevanje in odstranjevanje kemičnih odpadkov, ki jih ustvari univerza. To je del širšega programa na Poljskem, ki je bil uveden tudi na druge univerze.

Downloadin:EN