You are here

Publikacije
10/04/2018

Ravnanje z zaplinjenimi kontejnerji v pristaniščih – tveganja za zdravje in prakse preprečevanja

Ravnanje z zaplinjenimi kontejnerji v pristaniščih – tveganja za zdravje in prakse preprečevanja

To poročilo je pregled potencialnih tveganj za varnost in zdravje, ki se pojavijo v pristaniščih pri ravnanju s kontejnerji, zaplinjenimi s pesticidi.

Avtorji pregledujejo zakonodajo, ugotavljajo tveganja in opisujejo praktične primere preventivnih ukrepov in strategij. Ugotavljajo, da so v našem poznavanju razmer velike vrzeli. Težava je podcenjena tudi zato, ker so škodljivi učinki na zdravje pomanjkljivo zabeleženi in ker so zaplinjeni kontejnerji le redko označeni.

Avtorji priporočajo ukrepe za nadzor, kot so ocena tveganja pred odpiranjem kontejnerjev, rutinsko pregledovanje kontejnerjev, ko prispejo v pristanišče, in ukrepi za izvajanje uredb o označevanju kontejnerjev.

Downloadin:EN