You are here

Publikacije
18/06/2003

Izid 41 - Biološki dejavniki

Izid 41 - Biološki dejavniki

Tema Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu 2003 je prepreèevanje tveganj zaradi nevarnih snovi. Agencija pripravlja celo vrsto biltenov o varnosti in zdravju pri ravnanju z nevarnimi snovmi pri delu, vkljuèno z biološkimi dejavniki. Biološke dejavnike lahko najdemo v razliènih dejavnostih. Ker so redko vidni, se ne zavedamo vedno tveganj, ki jih predstavljajo. Med biološke dejavnike spadajo bakterije, virusi, glivice (kvasovke in plesni) in paraziti.

Naročite tiskani izvodEU Publications: You can order a printed copy of this document
Downloadin:CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | NL | PL | PT | SK | SL | SV