You are here

Publikacije
18/06/2003

Izid 40 - Povzročitelji kožne preobčutljivosti

Izid 40 - Povzročitelji kožne preobčutljivosti

Ocenjuje se, da poklicnih ko`nih bolezni stanejo Evropsko unijo letno 600 milijonov evrov, saj je zaradi teh bolezni vsako leto izgubljenih okrog 3 milijone delovnih dni. Prisotne so v praktièno vseh dejavnostih in mnoge delavce prisilijo, da zamenjajo slu`bo. Za Evropski teden varnosti in zdravja pri delu 2003 pripravlja Agencija celo serijo biltenov o varnosti in zdravju pri ravnanju z nevarnimi snovmi pri delu. Ta bilten vsebuje informacije o povzroèiteljih kožne preobčutljivosti ter preventivne ukrepe pri izpostavljenosti kože.

Naročite tiskani izvodEU Publications: You can order a printed copy of this document
Downloadin:CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | NL | PL | PT | SK | SL | SV