You are here

Publikacije
18/06/2003

Izid 39 - Povzročitelji preobčutljivosti dihal

Izid 39 - Povzročitelji preobčutljivosti dihal

Za Evropski teden varnosti in zdravja pri delu 2003 pripravlja Agencija celo serijo biltenov o varnosti in zdravju pri ravnanju z nevarnimi snovmi pri delu. Povzročitelji preobčutljivosti dihal so biološki dejavniki in kemične snovi, ki lahko pri človeku povzročijo alergijske bolezni dihal. Ta bilten opisuje nekatere pomembnejše vidike izpostavljenosti tovrstnim snovem in ustrezne preventivne ukrepe

Naročite tiskani izvodEU Publications: You can order a printed copy of this document
Downloadin:CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | NL | PL | PT | SK | SL | SV