You are here

Publikacije
20/12/2017

Povzetek – Od politike do prakse: politike, strategije, programi in ukrepi za podporo VZD v mikro- in malih podjetjih.

Povzetek – Od politike do prakse: politike, strategije, programi in ukrepi za podporo VZD v mikro- in malih podjetjih.

To poročilo vključuje pregled načinov podpiranja varnosti in zdravja pri delu (VZD) v mikro- in malih podjetjih.

Ta se srečujejo s posebnimi izzivi pri prepoznavanju in obvladovanju tveganj ter izvajanju dobrih strategij VZD. V poročilu je s predstavitvijo dobrih primerov iz 12 različnih držav članic EU prikazano, kako se lahko različni posredniki, organi in ustanove na področju VZD povežejo z mikro- in malimi podjetji ter jim nudijo podporo.

Jasno je, da ne obstaja samo ena rešitev za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev v najmanjših podjetjih, ki bi bila primerna za vse, a je s kombinacijo različnih orodij in pobud, prilagojenih posebnim potrebam posameznega podjetja, mogoče najti najučinkovitejšo in najboljšo rešitev.

V večini okolij in gospodarskih panog je treba storiti veliko več za izboljšanje VZD v mikro- in malih podjetjih. Na podlagi primerov, predstavljenih v tem poročilu, se bodo pripravila priporočila za prihodnji razvoj politike.

Downloadin:DE | EL | EN | FR | HR | LT | NL | NO | PT | RO | SK | SV