You are here

Publikacije
31/05/2013

E-dejstvo 71: Seznam za ugotavljanje nevarnosti: vprašanja varnosti in zdravja pri delu, povezana z zeleno gradnjo

E-dejstvo 71: Seznam za ugotavljanje nevarnosti: vprašanja varnosti in zdravja pri delu, povezana z zeleno gradnjo

Ta seznam je priložen e-dejstvu o isti temi, njegov namen pa je pomagati opredeliti morebitne nevarnosti za varnost in zdravje delavcev, povezane z načrtovanjem in gradnjo zelenih stavb ter njihovim vzdrževanjem, obnavljanjem (posodabljanjem), rušenjem in zbiranjem odpadkov na kraju samem. V njem so navedeni tudi primeri preventivnih ukrepov za obvladovanje teh nevarnosti. Nekatere od teh nevarnosti za varnost in zdravje pri delu so nove v primerjavi s tradicionalnimi gradbišči in povezane z novimi zelenimi materiali, tehnologijami ali načrtovanjem. Druge nevarnosti so v gradbenem sektorju dobro poznane, vendar se pojavljajo v novih okoliščinah ali kombinacijah, povezanih z zelenimi stavbami, zato jih je treba posebej proučiti.

Downloadin:BG | EL | EN | FR | IS | LT | PL | PT | RO | SL