You are here

Publikacije
03/04/2017

Country report - The NETHERLANDS: Worker participation in the management of occupational safety and health — qualitative evidence from ESENER-2

Country report - The NETHERLANDS: Worker participation in the management of occupational safety and health — qualitative evidence from ESENER-2

Študija je osredotočena na zastopanje delavskih interesov glede varnosti in zdravja, kot jih doživljajo predstavniki sami, njihovi sodelavci ter delodajalci in vodstveni delavci. Temelji na poglobljenih razgovorih z zadevnimi udeleženci iz 143 različnih podjetij iz sedmih držav članic EU: Belgije, Estonije, Grčije, Nizozemske, Španije, Švedske in Združenega kraljestva.

V veliki večini primerov gre za podjetja, ki so bila vključena v raziskavo ESENER-2. Ta so bila v enakem številu izbrana iz treh glavnih sektorjev (zasebnega proizvodnega sektorja, javnega sektorja in zasebnega storitvenega sektorja) ter iz treh velikostnih razredov (mala, srednja in velika podjetja). Analizo dopolnjujejo pregled literature, dodatni razgovori z informatorji v ključnih organizacijah in nadaljnja kvantitativna analiza ustreznih podatkov iz raziskave ESENER-2.

Downloadin:EN | NL