You are here

Publikacije
15/04/2016

Okoliščine in ureditve varnosti in zdravja pri delu v mikro in malih podjetjih v EU – projekt SESAME

Okoliščine in ureditve varnosti in zdravja pri delu v mikro in malih podjetjih v EU – projekt SESAME

Poročilo vključuje kritičen pregled varnosti in zdravja pri delu v mikro in malih podjetjih. V njem ni poudarjen le pomen teh podjetij za gospodarstvo in družbo na splošno, temveč so izpostavljeni tudi pomembni in utemeljeni pomisleki glede varnosti in zdravja pri delu v njih. Na voljo je veliko dokazov, ki kažejo, da je v mikro in malih podjetjih večje tveganje nastanka hudih poškodb in smrtnih primerov kot v večjih organizacijah. V poročilu se razpravlja o glavnih razlogih za to, vključno z omejenimi finančnimi sredstvi teh podjetij in njihovim položajem v gospodarstvu. Ne nazadnje so v poročilu poudarjene tudi velike vrzeli v trenutnem znanju: če bi jih odpravili, bi to lahko pripomoglo k boljši ureditvi varnosti in zdravja pri delu v mikro in malih podjetjih.

Downloadin:EN