You are here

Publikacije
06/07/2017

Tridimenzionalno tiskanje: nova industrijska revolucija

Tridimenzionalno tiskanje: nova industrijska revolucija

Ker je tridimenzionalno tiskanje sorazmerno nova industrijska panoga, je o njegovem morebitnem vplivu na varnost in zdravje pri delu na voljo le malo informacij.

Ta strokovni pregled ponuja kratek uvod v tridimenzionalno tiskanje in proučuje z njim povezana tveganja.

Pregled vam bo omogočil boljše razumevanje problematik v tej panogi in sprememb, ki jih je treba uvesti, da se v njej zagotovi varno in zdravo delovno okolje.

Downloadin:EN | ES | FI | FR | HU | IT | LT | NL | PL | PT