You are here

Orodja in publikacije

S platformo OiRA in spletnimi orodji se poenostavita ocena in obvladovanje tveganj, povezanih z varnostjo in zdravjem na delovnem mestu.

Enciklopedija OSHwiki in druge publikacije so bogati viri informacij o vseh vidikih varnosti in zdravja pri delu. Napo pa je junak varnosti in zdravja pri delu, ki nasmeje vsakogar!