ESENER-1Izberi vprašanje

 

 

* Povprečje za Evropsko unijo vključuje tudi podatke za Hrvaško, čeprav ta še ni bila država članica EU v času, ko se je izvajalo terensko delo za raziskavo ESENER-1 leta 2009 (Hrvaška se je EU pridružila 1. julija 2013). Njeni podatki so bili vključeni zaradi usklajenosti s predstavitvijo podatkov raziskave ESENER-2. Poudariti je treba, da vključitev teh podatkov zelo malo vpliva na podatke EU v primerjavi s tistimi, ki se pojavljajo v publikacijah o raziskavi ESENER-1 in se nanašajo na države EU-27.