You are here

Strategije o varnosti in zdravju pri delu

Utrjevanje in usklajevanje nacionalnih strategij je prvi od sedmih ključnih strateških ciljev, ki jih vsebuje strateški okvir EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2014–2020. V zvezi s tem je Evropska komisija povabila države članice, da pregledajo svoje nacionalne strategije v tesnem sodelovanju z zadevnimi deležniki, vključno s socialnimi partnerji.

S pomočjo kontaktnih točk za nacionalne strategije, vzpostavljene v okviru strateškega okvira, je agencija EU-OSHA zbrala informacije in pripravila poročilo o nacionalnih strategijah. Poročilo trenutno vsebuje nacionalne strategije o varnosti in zdravja pri delu iz 22 držav članic: Avstrije, Belgije, Cipra, Češke, Danske, Estonije, Finske, Francije, Italije, Irske, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Nemčije, Nizozemske, Poljske, Portugalske, Slovaške, Španije, Švedske in Združenega kraljestva. Nove nacionalne strategije o varnosti in zdravju pri delu bodo postopoma vključene v poročilo.