Strategije o varnosti in zdravju pri delu

Utrjevanje in usklajevanje nacionalnih strategij je prvi od sedmih ključnih strateških ciljev, ki jih vsebuje strateški okvir EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2014–2020. V zvezi s tem je Evropska komisija povabila države članice, da pregledajo svoje nacionalne strategije v tesnem sodelovanju z zadevnimi deležniki, vključno s socialnimi partnerji.

Agencija EU-OSHA je s pomočjo „informacijskih točk za nacionalne strategije“, vzpostavljenih v okviru strateškega okvira, zbrala informacije in pripravila poročilo o nacionalnih strategijah. To poročilo trenutno vsebuje nacionalne strategije o varnosti in zdravju pri delu iz 25 držav članic: Avstrije, Belgije, Bolgarije, Cipra, Češke, Danske, Estonije, Finske, Francije, Nemčije, Grčije, Madžarske, Italije, Irske, Latvije, Litve, Malte, Nizozemske, Poljske, Portugalske, Romunija, Slovaške, Slovenije, Španije, Švedske in Združenega kraljestva. V poročilo bodo postopoma vključene nove nacionalne strategije o varnosti in zdravju pri delu.